ابداع جدید دانشمندان برای شناسایی ماده تاریک

دانشمندان توانستند روش جدیدی را برای شناسایی ماده تاریک ابداع کنند که در آن از تلسکوپهای رادیویی استفاده خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوریتکنا، ماده تاریک از ذره بنیادی اکسیون تشکیل شده که به هنگام نزدیک شدن به میدان های مغناطیسی قدرتمند می تواند به تابش الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی تبدیل شود و از این طریق قابل شناسایی باشد.

تبدیل ذره اکسیون به تابش الکترومغناطیسی می‌تواند از طریق ابزارهای نجومی قابل تشخیص بوده و روش جدیدی را برای تایید یا وجود ماده تاریخ به وجود آورد. بدین ترتیب می‌توان از سیگنال رادیویی بوجود آمده به عنوان یک طیف فوق العاده باریک در فرکانس مربوط به ذره اکسیون برای شناسایی استفاده کرد.

پیش از این روبرتو پسی و هلن کوین در سال ۱۹۷۷ تئوری ای را ارائه دادند که در آن نشان می‌دهد اکسیون زیادی در ماده تاریک سرد ایجاد می‌شود. تحقیقات گسترده پس از آن نیز نشان داد که اکسیون موجود می‌تواند به انتشار رادیویی باند باریک و قوی تبدیل شود. این تحقیقات توسط رادیو تلسکوپ افلزبرگ و بانک سبز، از بزرگترین تلسکوپ های رادیویی جهان در آلمان و آمریکا به دست آمده است. طی تحقیقات مشخص شد سیگنال هایی که از تبدیل اکسیون ماده تاریک در یک کانال فرکانس تولید می شود می تواند قدرت اضافه ایجاد کند. در این میان تشخیص سیگنال‌های تولید شده توسط تبدیل اکسیون و سیگنال های گمراه کننده بسیار دشوار است. برای این کار نیز دانشمندان از تجزیه و تحلیل داده ها برای فیلتر کردن سیگنال های پس زمینه استفاده کرده بودند.

منبع: آژانس خبری فناوری تکنا